En aktör i bygdens skogsbruk

Vi ser oss som en naturlig del av bygdens skogsbruk. Utifrån våra leverantörers behov har vi utvecklat ett brett utbud av service, entreprenader och tjänster.

Stor efterfrågan på certifierat timmer.

Vi köper:

   - Avverkningsuppdrag
   - Leveranstimmer
   - Skog på rot
   - Massaved
   - Energived
   - Ek- och asktimmer
   - Ek- och lövkubb
   - Tändsticksvirke

Vi utför:

   - Markberedning
   - Plantförmedling
   - Plantering
   - Röjning
   - Gallring
   - Slutavverkning
   - PEFC-certifiering av fastigheter
   - Hel- eller delskötsel "förvaltning" av skogsfastigheter
   - Skogsbruksplaneförmedling

Välkommen att diskutera skog med oss!
Vi arbetar med allt från planta till slutavverkning.
 


© BÄCKEBO SÅGVERK AB • Bäckebovägen 36 • 380 44  ALSTERBRO • SWEDEN
Tel/Phone: +46 (0)481 54260 • Fax: +46 (0)481 54224 • E-mail: info@backebosagverk.se