© BÄCKEBO SÅGVERK AB • Bäckebovägen 36 • 380 44  ALSTERBRO • SWEDEN
Tel/Phone: +46 (0)481 54260 • Fax: +46 (0)481 54224 • E-mail: info@backebosagverk.se